Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Kỹ Thuật Trại

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tiếp thu đầy đủ văn hóa An Toàn Tuyệt Đối, văn hóa ứng xử, kỷ luật lao động của Cargill.
 • Hiểu rõ về các sản phẩm dinh dưỡng cho gia cầm của công ty
 • Thực hành đạt yêu cầu về Huấn luyện kỹ thuật chăn nuôi- Thú y cho nhân viên kinh doanh tại các vùng hỗ trợ
 • Tiếp thu & có khả năng hành động độc lập trong việc tư vấn nâng cao năng suất chăn nuôi, quy trình phòng bệnh, xử lý dịch bệnh cho trại gia cầm.
 • Biết cách thực hiện các POP Cargill & thu thập POP đối thủ
 • Huấn luyện nhân viên kinh doanh
 • Xây dựng trại Key Feeder
 • Kết hợp với nhân viên kinh doanh  tổ chức Hội thảo & đảm nhiệm phần kỹ thuật.

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm làm việc chuyên về ngành Kỹ thuật thị trường gia cầm.  
 • Và hơn 3 năm làm vị trí chuyên viên kỹ thuật gia cầm
 • Có kinh nghiệm giải quyết sự cố về chăn nuôi – thú y tại trại chăn nuôi.
 • Có tính tự giác, kỷ luật trong công việc & sinh hoạt
 • Kỹ năng xử lý tình huống
 • Kỹ năng về dịch vụ khách hàng. 

HOẶC SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH CHĂN NUÔI / THÚ Y ĐAM MÊ VỚI NGÀNH NÔNG NGHIỆP & CHĂN NUÔI 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: ĐĂK LĂK

 

Similar Jobs

Territory Manager (Quản Lý Địa Bàn)- Khu vực: Ninh Thuận, Dak Lak

Salary: Competitive
Posted 12 days ago
Territory Manager (Quản Lý Địa Bàn)- Khu vực: Ninh Thuận, Dak Lak

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.