Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng (QC Sup)- KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRỰC TIẾP
• Đảm bảo cá nhân và nhân viên tuân thủ các yêu cầu tối thiểu của Cargill về an toàn con người, an toàn phòng thí nghiệm và không có tai nạn phải nghỉ việc.
• Với hướng dẫn từ Giám sát, tiến hành lấy mẫu, kiểm tra và đánh giá thành phẩm/nguyên liệu/nhà cung cấp để đảm bảo yêu cầu luật định, khách hàng và tiêu chuẩn Cargill về an toàn và chất lượng thức ăn chăn nuôi.
• Vận dụng những kiến thức khoa học cơ bản để cung cấp đầu vào cho các phương pháp kiểm tra và đánh giá phương pháp.
• Sử dụng các tiêu chí được xác định trước để thẩm tra các hoạt động của nhà máy nhằm đảm báo tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn.
• Dưới sự giám sát QA, thu thập mẫu nguyên liệu/thành phẩm để sử dụng thử nghiệm về chất lượng và an toàn thực phẩm.
• Sử dụng các tiêu chuẩn và các qui trình đã được thiết lập trước để tiến hành các thử nghiệm thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên liệu, bao bì để đảm bảo chất lượng cũng như an toàn thực phẩm thức ăn chăn nuôi trên những khu vực đã định sẵn.
• Hỗ trợ Giám sát trong việc thiết kế và thực hiện các thử nghiệm thường xuyên và các hoạt động khắc phục sự cố.
• Báo cáo bất kỳ mối lo ngại về việc không tuân thủ hoặc không tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng.
2. PHÁT TRIỂN, THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG/QUÁ TRÌNH
• Thực hiện hiệu chuẩn/hiệu chỉnh thiết bị, kiểm tra tình trạng định kỳ của thiết bị theo tiêu chí đã thiết lập trước. Hỗ trợ xử lý cơ bản khi thiết bị không sử dụng được.
• Tham gia thẩm tra việc thực hiện đảm bảo chất lượng trên quy trình sản xuất – QA on process, lấy mẫu nguyên liệu và thành phẩm test theo chương trình HACCP và báo cáo kết quả lên giám sát QA.
• Giám sát và đánh giá hiệu quả việc vệ sinh định kỳ và bảo dưỡng thiết bị máy móc trong bộ phận.
• Duy trì các chương trình thực hành tốt phòng thí nghiệm – GLP; đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong bộ phận cũng như các bộ phận khác nếu liên quan. Đưa ra các khuyến nghị cải tiến liên tục.
• Quản lý kiểm soát hàng tồn kho và mua vật tư phòng thí nghiệm /thử nghiệm để đảm bảo đầy đủ khi thí nghiệm và có sẵn.
• THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ
• Giám sát kết quả thường xuyên và tiến hành phân tích định kỳ. Xác định các xu hướng có thể đến các thành viên liên quan để có bước tiếp theo giải quyết xu hướng.
• Thiết lập và duy trì dữ liệu chính xác và thích hợp (hồ sơ kiểm tra nguyên liệu, hồ sơ kiểm tra thành phẩm tại packing line, kết quả phân tích NIR, kết quả đánh giá, hồ sơ kiểm soát thiết bị…) để đảm bảo rằng các quy trình và sản phẩm và mọi thay đổi đều được kiểm soát.
• Tham gia thiết lập, kiểm soát và đánh giá đường chuẩn thiết bị NIR phù hợp với mã nguyên liệu và thành phẩm sử dụng dưới sự giám sát của QA sup
• Sử dụng thành thạo máy phân tích cận hồng ngoại (NIR) để phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng đã định sẵn
• Sử dụng thành thạo phần mềm GLIMs để log in ID, cập nhật các kết quả phân tích vào hệ thống.
• Duy trì và cập nhật các tài liệu về an toàn thực phẩm từ giám sát QA
• Hỗ trợ giám sát QA thuyết trình nội bộ các thông tin tài liệu liên quan đến chính sách chất lượng và an toàn thực phẩm đến đội nhóm.
3. ĐẢM BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM, CHẤT LƯỢNG VÀ LUẬT ĐỊNH
• Hỗ trợ Giám sát, các phòng ban trong việc đáp ứng các câu hỏi về chất lượng và an toàn thực phẩm từ khách hàng
• Cung cấp đào tạo cho các động nghiệp về các qui trình cơ bản để đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng, phù hợp với các yêu cầu đã được xác định trước
• Có thể quan sát các hành vi liên quan an toàn thực phẩm và rủi ro chất lượng để đưa ra gợi ý/cảnh báo cho các động nghiệp khi cần thiết.

Job Requirement

*** Trình độ (bao gồm trình độ, bằng cấp, chứng chỉ, …)
• Bằng cử nhân, kỹ sư công nghệ thực phẩm, công nghệ thủy sản, công nghệ sinh học hay các lĩnh vực liên quan
• Chứng chỉ HACCP, ISO 9001, ISO 22000, … sẽ là lợi thế.
*** Kinh nghiệm
• Hiểu hệ thống quản lý chất lượng, diễn giải/đánh giá kết quả (thí nghiệm) và đưa ra kiến nghị phù hợp cho các thay đổi
• 3 - 5 năm kinh nghiệm làm vị trí QA / QC, ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý
*** Kỹ năng (kỹ năng liên quan kiến thức và kỹ thuật áp dụng trực tiếp cho vị trí này)
• Khả năng lãnh đạo và làm việc đội nhóm.
• Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng giao tiếp với các vị trí/ cấp quản lý trong nhà máy.
• Sử dụng máy tính, tiếng Anh cơ bản.

ƯU tiên ứng viên địa phương. Địa điểm làm việc: KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Similar Jobs

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QC Staff)- KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Salary: Competitive
Posted 18 days ago
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QC Staff)- KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Operation Trainee (Bau Bang Industrial Zone, Bau Bang, Binh Duong)

Salary: Competitive
Posted 29 days ago
Operation Trainee (Bau Bang Industrial Zone, Bau Bang, Binh Duong)

Warehouse Sup- Giám Sát Kho (KCN Bàu Bàng, Bình Dương)

Salary: Competitive
Posted 356 days ago
Warehouse Sup- Giám Sát Kho (KCN Bàu Bàng, Bình Dương)

Kỹ Sư Bảo Trì (Bàu Bàng)

Salary: Competitive
Posted 385 days ago
Kỹ Sư Bảo Trì (Bàu Bàng)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.