Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Maintenance Staff - Hanam Plant

Job Description

 • Có trách nhiệm kiểm tra, sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị theo chương trình, lịch bảo dưỡng hàng tháng.
 • Bảo trì, sửa chữa thiết bị trong ca sản xuất, và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng ca sản xuất.
 • Giám sát an toàn nhà thầu, giám sát chất lượng việc thi công sửa chữa thiết bị và các hạng mục trong nhà máy.
 • Tham gia phát triển và thực thi các dự án cải tiến, cải tạo hay mở rộng trong nhà máy
 • Tuân thủ các quy định về An toàn, nội quy làm việc  và các yêu cầu khác theo chính sách của công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của giám sát bảo trì và giám đốc nhà máy.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học khối Kỹ thuật, ưu tiên chuyên ngành Điện, Tự động hóa.
 • Có kinh nghiệm làm bảo trì ở công ty sản xuất (ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty nước ngoài hoặc trong cùng ngành sản xuất)
 • Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
 • Cởi mở, hòa đồng, tiếp thu công việc nhanh.
 • Sẵn sàng làm việc theo ca (ca 8 tiếng)
 • Tiếng Anh: đọc viết thành thạo (bắt buộc), nghe nói tốt là một lợi thế
 • Ưu tiên ứng viên ở gần nhà máy. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.