Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (KCN Biên Hòa 2)

Job Benefit

  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Dịch vụ khách hàng
- Liên hệ với Khách hàng thông qua điện thoại, email để cung cấp, xử lý và phản hồi thông tin về các mối bận tâm, than phiền và yêu cầu của Khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ.
- Thu thập thông tin của khách hàng và cập nhật vào hệ thống cùng với các báo cáo cho Giám Sát Dịch Vụ Khách Hàng / Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng .
- Xác định các vấn đề Khách hàng gặp phải bằng cách đặt những câu hỏi hợp lý và dựa vào thông tin/nguồn lực sẵn có để đưa ra giải pháp tốt nhất cho Khách hàng.
- Thường xuyên liên hệ với Khách hàng để phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với Khách hàng.
- Phát triển tính xây dựng và tinh thần hợp tác trong công việc với các thành viên trong nhóm cũng như các Phòng ban khác.

2. Nhận đơn hàng và xuất hóa đơn:
- Tiếp nhận đơn hàng từ Khách hàng.
- Cập nhật thông tin đơn hàng vào hệ thống, kiểm tra tính sẵn sàng của sản phẩm và phản hồi thông tin đến Khách hàng.
- Xác nhận đơn hàng với Khách hàng
- Xem xét và duyệt những đơn hàng cần thiết dựa vào chính sách và quy định của Công ty để tiến hành giao hàng.

3. Kiểm soát nội bộ:
- Đảm bảo việc xuất hàng và nhận hàng tuân theo đúng quy trình & thủ tục của công ty.
- Kiểm soát cân xe: cân xe, kiểm tra định mức và xin phê duyệt khi cần
- Thực hiện việc kiểm soát cân vào/ra, kiểm tra chênh lệch và tuân theo quy trình quản lý sự chênh lệch Công ty.
- Kiểm tra chứng từ xuất kho/hóa đơn hàng ngày.

4. Các công việc khác:
- Kết hợp với Ngân hàng tiến hành kiểm tra các khoản thanh toán nhận được trong ngày.
- Gặp gỡ khách hàng
- Các công việc khác được phân công bởi cấp quản lý.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học
- Có kinh nghiệm về Dịch Vụ Khách hàng (kinh nghiệm Dịch vụ Khách hàng cho Công ty sản xuất là một lợi thế)
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và đàm phán tốt.
- Làm việc với áp lực cao.
- Tuân thủ các quy định và nội quy Công ty
- Kỹ năng làm việc đồng đội và thích ứng tốt.
- Kỹ năng soạn thảo văn bản, biết sử dụng các phần mềm văn phòng.
- Làm việc theo ca.

Similar Jobs

Production Supervisor

Salary: Negotiable
Posted 337 days ago
Production Supervisor

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.