Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QC Staff)- KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Job Benefit

  • Insurance
  • Allowances
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRỰC TIẾP
• Tuân thủ các yêu cầu tối thiểu của Cargill về an toàn con người, an toàn phòng thí nghiệm và không có tai nạn phải nghỉ việc.
• Dưới sự giám sát QC/QA, lấy mẫu nguyên liệu/thành phẩm để kiểm tra, thử nghiệm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn nhà nước, khách hàng và Cargill.
• Sử dụng các tiêu chuẩn và các qui trình đã được thiết lập để tiến hành các thử nghiệm thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên liệu, bao bì để đảm bảo chất lượng cũng như an toàn thực phẩm thức ăn chăn nuôi tại các bước kiểm soát của quy trình.
• Kiểm tra các mẫu thành phẩm than phiền, mẫu nguyên liệu, thành phẩm không phù hợp.
• Lấy mẫu nguyên liệu kho ngoài và kiểm tra.
• Giải quyết các trường hợp ít phức tạp liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm
2. PHÁT TRIỂN, THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG/QUÁ TRÌNH
• Thực hiện hiệu chuẩn/hiệu chỉnh thiết bị, kiểm tra định kỳ tình trạng của thiết bị theo tiêu chí đã thiết lập trước. Hỗ trợ xử lý cơ bản khi thiết bị không sử dụng được.
• Vệ sinh định kỳ và bảo dưỡng thiết bị máy móc theo thủ tục thiết lập sẵn.
• Đảm bảo mẫu được lưu trong thời hạn qui định.
• Duy trì các chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong bộ phận cũng như các bộ phận khác nếu liên quan: thực hành tốt phòng thí nghiệm – GLP, đảm bảo chất lượng trên quy trình sản xuất – QA on process, lấy mẫu nguyên liệu và thành phẩm test theo chương trình HACCP. Đưa ra các kiến nghị cải tiến liên tục.
• Theo dõi các trang thiết bị tồn kho và lên kế hoạch mua khi thay thế hoặc khi sửa chữa với các thông số được xác định trước.
• Chịu trách nhiệm vệ sinh khu vực làm việc gọn gàng, không nhiễm chéo, đảm bảo an toàn thực phẩm.
3. THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ
• Sử dụng những thủ tục đã thiết lập trước, những dữ liệu có sẵn hoặc những kết quả phân tích thực tế và thích đáng để đưa ra những thông tin chính xác trong việc quản lý hệ thống chất lượng.
• Sử dụng những số liệu có sẵn từ việc kiểm tra, phân tích nguyên liệu, thành phẩm để đưa ra thông tin chính xác đến nhà máy, các bộ phận khác nhằm quản lý hệ thống chất lượng.
• Thiết lập và duy trì các dữ liệu (hồ sơ kiểm tra nguyên liệu, hồ sơ kiểm tra thành phẩm tại khu vực ra bao, kết quả phân tích NIR, hồ sơ kiểm soát thiết bị…) theo các yêu cầu được xác định trước.
• Sử dụng thành thạo máy phân tích cận hồng ngoại (NIR) để phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng đã định sẵn.
• Sử dụng thành thạo phần mềm GLIMs để log in ID, cập nhật các kết quả phân tích vào hệ thống.
• Duy trì và cập nhật các tài liệu về an toàn thực phẩm từ giám sát QC/QA
• Soạn thảo các phép phân tích cơ bản theo hướng dẫn từ giám sát QC/QA
4. ĐẢM BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM, CHẤT LƯỢNG VÀ LUẬT ĐỊNH
• Hỗ trợ Giám sát, các phòng ban trong việc trả lời các câu hỏi đơn giản về chất lượng và an toàn thực phẩm tới từ khách hàng.
• Cung cấp đào tạo cho các đồng nghiệp về các qui trình cơ bản để đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng, phù hợp với các yêu cầu đã được xác định trước.
• Có thể quan sát các hành vi liên quan an toàn thực phẩm và rủi ro chất lượng để đưa ra gợi ý/cảnh báo cho các đồng nghiệp khi cần thiết.

Job Requirement

Trình độ (bao gồm trình độ, bằng cấp, chứng chỉ, …)
• Bằng trung cấp, cao đẳng công nghệ thực phẩm, công nghệ thủy sản, công nghệ sinh học hay các lĩnh vực liên quan
• Chứng chỉ HACCP, ISO 9001, ISO 22000, … sẽ là lợi thế.
Kinh nghiệm
• Không cần kinh nghiệm.
• Trường hợp đã từng công tác ở các vị trí tương đương là một lợi thế.
Kỹ năng (kỹ năng liên quan kiến thức và kỹ thuật áp dụng trực tiếp cho vị trí này)
• Khả năng làm việc đội nhóm.
• Sử dụng máy tính, tiếng Anh cơ bản.
*** Sẵn sàng làm ca, ưu tiên ứng viên địa phương
Địa điểm làm việc: Nhà máy Cargill Bình Dương, KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Similar Jobs

Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng (QC Sup)- KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Salary: Competitive
Posted 18 days ago
Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng (QC Sup)- KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Operation Trainee (Bau Bang Industrial Zone, Bau Bang, Binh Duong)

Salary: Competitive
Posted 29 days ago
Operation Trainee (Bau Bang Industrial Zone, Bau Bang, Binh Duong)

Warehouse Sup- Giám Sát Kho (KCN Bàu Bàng, Bình Dương)

Salary: Competitive
Posted 356 days ago
Warehouse Sup- Giám Sát Kho (KCN Bàu Bàng, Bình Dương)

Kỹ Sư Bảo Trì (Bàu Bàng)

Salary: Competitive
Posted 385 days ago
Kỹ Sư Bảo Trì (Bàu Bàng)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.