Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Kinh Doanh (Cần Thơ)

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Phát triển và quản lý thị trường được giao
 • Giúp Khách hàng thành công qua việc triển khai sản phẩm có giá trị và giải pháp kỹ thuật
 • Huấn luyện Khách hàng, nâng cao kỹ thuật chăn nuôi và cải tiến năng suất
 • Xây dựng mô hình thành công và dẫn dắt Khách hàng tiềm năng đạt đến mô hình thành công

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh Tế, Thương Mại, Quản Trị Kinh Doanh, Chăn Nuôi, Thú Y,…
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm.
 • Khả năng giao tiếp tốt, khả năng trao đổi với đại lý và cấp trên để tìm giải pháp phát triển thị trường.
 • Khả năng phát triển hệ thống mới, phát triển phân khúc sản phẩm mới.
 • Báo cáo định ký cho cấp trên.
 • Chấp nhận áp  lực công việc cao.
 • Giúp đại lý hiện tại phát triển, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.