Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Operations Engineer (Nhà máy Bình Định)

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Trực tiếp vận hành hệ thống thiết bị sản xuất trong ca để hoàn thành mục tiêu của ca sản xuất: sản lượng & năng suất, chất lượng & an toàn sản phẩm.
 • Cùng với trưởng ca, giám sát và đảm bảo nhân viên & công nhân trong ca tuân thủ an toàn, an ninh, vệ sinh, và các nội quy & quy định.
 • Thực hiện các công việc khác : cải tiến, sản xuất xuất sắc, các nhiệm vụ được giao bới trưởng ca/giám sát sản xuất/giám đốc nhà máy

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các ngành Cơ, Điện, Điều khiển tự động hóa, hóa thực phẩm
 • Ưu tiên ứng viên đã có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tương đương, trong môi trường sản xuất
 • Chịu khó, trung thực, sẵn sàng học hỏi.
 • Có khả năng làm việc nhóm và độc lập
 • Sẵn sàng làm việc theo ca.
 • Ưu tiên ứng viên tại địa phương

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.