Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Shift Supervisor (KCN Long Mỹ, Bình Định)

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý ca sản xuất, và có thể trực tiếp vận hành dây chuyền sản xuất để đạt hiệu quả sản xuất
 • Quản lý an toàn, chất lượng & an toàn sản phẩm, máy móc thiết bị trong ca
 • Quản lý & đào tạo nhân viên, đảm bảo con người trong ca sản xuất thực hiện theo quy trình, thủ tục, nội quy của nhà máy
 • Thực hiện báo cáo & các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Cơ Khí, Điện, Điều khiển Tự động hóa, hóa thực phẩm…
 • Có kinh nghiệm làm trong nhà máy sản xuất, đặc biệt kinh nghiệm làm việc ở công ty sản xuất đa quốc gia là một lợi thế
 • Có các kiến thức và kinh nghiệm về an toàn, quản lý chất lượng, cải tiến liên tục
 • Có các kỹ năng : giao tiếp, giải quyết vấn đề, trình bày, các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.
 • Sẵn sàng và chịu được áp lực đi ca (ca 8hr hoặc 12hr)
 • Ưu tiên người địa phương tại Bình Định
 • Tiếng anh tốt là một lợi thế: đọc – viết cơ bản

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.